» GRAFOMOTORICKÉ KURZY
grafomotorické kurzy

Grafomotorické kurzy, kterými provádím, jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku. Mají pomoci dětem k uvolněnému a radostnému grafickému vyjádření a následně ke spokojenosti s výsledky psaní, kreslení, malování...ve škole.

Důraz je kladen na individuální přístup. Práce probíhá v hodinových lekcích s frekvencí 1-2X týdně, která se doplňuje o doporučené aktivity doma. V počátku je vhodná krátká nezávazná návštěva s dítětem, následně návštěva poradny bez dítěte určená k ujasnění situace, v níž se dítě a rodiče nacházejí, představ řešení a vysvětlení vhodných postupů. Následuje 5 lekcí, kdy pracuji 45 min. s dítětem a v závěrečných 15 min.se opět sejdeme společně, řekneme si, co jseme zvládli, a jak budeme pokračovat do příští schůzky. Vzhledem k věku a založení dítěte je možné celé lekce absolvovat s dítětem. Většinou postačuje tento základní kurz k nastartování procesů, které vedou k celkovému uvolnění. V případě zájmu nebo potřeby je možné projít ještě pokračovacím kurzem. Vhodnými následnými aktivitami mohou být relaxační techniky nebo tvořivé dílny, které dělám individuálně s možnou přítomností rodičů /prarodičů./ nebo formou pondělních kroužků /max.6 dětí ve skupince- bez dospělých/

Snažím se o celostní přístup v řešení, kdy pedagogicko-psychologické vedení doplňuji alternativními postupy /práce s drahými kameny, uvolňování pomocí automatické kresby, vhodné relaxační techniky, kineziologie, EFT./. Dětem během navštěvování kurzu není "zakazován" grafický projev doma i ve škole.

________________________________________________________________________________________


 

 

grafomotorické kurzy 5 lekcí - 1000 Kč

 

hra na flétnu 10 lekcí - 1000 Kč

 

relaxačních techniky 5 lekcí - 1000 Kč

 

tvořivé dílny 5 lekcí - 1000 Kč

 

pedagogické konzultace

pro děti v domácím vzdělávání

příprava předškoláků

docvičování učiva pro děti 1.-5.třídy 200 Kč/hodina nebo celé pololetí při frekvenci jednou týdně dvouhodinové lekce /samozřejmě s přiměřenými přestávkami/- 3000 Kč

 

pondělní kroužky ve skupinách 200 Kč/hodina nebo celé pololetí jen 1500 Kč

 

 


MTExMTBkZ