Rovnováha ženské a mužské energie

23.05.2019

Téma jednoho z oblíbených seminářů, kde mimo jiné doplníme společně informace v oblasti mezilidských vztahů. Vysvětlíme si, jak vnímat rovnováhu naší osobnosti jinové-ženské a jangové-mužské energii, jak tuto energii udržovat v harmonii v partnerských, rodinných i pracovních vztazích. Dojdeme k pochopení, jak se projevuje vychýlení v této oblasti a jak ovlivňuje naše jednání v každodenním životě.