Škola vnitřní moudrosti

10.10.2018

V lednu 2019 bude otevřen dlouhodobý kurz, který bude sestaven individuálně pro klienty poradny pro rozvoj osobnosti Křišťálová brána